Odkazy

    Tepelná izolace

    Ušetřete na vytápění s tepelnou izolací od Woodcote CZ.

Partneri

Nízkoenergetické domy

Pojem nízkoenergetický dům se používá pro označení stavby, která díky kvalitnímu zateplení obvodových zdí pomáhá zamezit tepelným únikům. Tato vlastnost se nejvýrazněji projeví na zmenšené spotřebě elektřiny nebo plynu, které se používají pro vytápění v klasických novostavbách nebo starších domech. Díky propracovanému utěsnění a odstranění tepelným mostů, dojde k výraznému snížení úniků tepla. Spotřeba energie používaná pro udržování vnitřní teploty obvykle klesne až o 50% oproti běžným stavbám, které však v současnosti splňují závazné české energetické předpisy. Proto pokud se rozhodnete pro pořízení nízkoenergetického domu, investujete své finanční prostředky do budoucnosti, ve které vás nebude trápit neustálé zdražování cen za energii. Pochopitelně se tak rovněž vyvarujete neekologickému plýtvání elektřinou či plynem a naopak se setkáte s výraznou finanční úsporou za náklady spojené s vytápěním. Speciální kategorii nízkoenergetických staveb tvoří pasivní domy, které mají systém pro zadržování tepla a zamezení tepelných úniků velmi propracovaný a spotřebují tak až pětkrát méně energie než v současnosti vybudované novostavby.

Další výhody

Snížení nákladů spojených s vytápěním však není jediná výhoda energetických domů, se kterou se během jejich používání majitelé setkají. Volba nových ekologických materiálů, ze kterých je dům postaven má pozitivní vliv na zmenšení tepelných úniků během větrání. Speciální systém je totiž schopen automaticky přivádět do místností čerstvý vzduch. Další energetickou úsporu zaručuje součást větrací jednotky, která z odváděného vzduchu odebírá tepelnou energii a předává ji přiváděnému vzduchu, který je díky tomuto systému ohříván. Nízkoenergetický dům rovněž umožňuje svým obyvatelům místnosti vytápět jakýmkoliv způsobem, protože vždy dojde ke zkrácení topného období.